ഫാ ജോർജ്ജ് ജോസഫ് (59)

    പുതിയിട്ടയിൽ കാളികാവ് 
    റായ്പൂർ അതിരൂപതയിലെ വൈദീകനായിരുന്നു 
    സംസ്കാരം ജനുവരി 10 ഞായറാഴ്ച  1.30 നു 
    മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ മർത്തമറിയം ആർച്ചു ഡീക്കൻ തീർത്ഥാടന പള്ളി കുറവിലങ്ങാട് വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു .